IMG_9201

Aparador White&Newton.
198x45x75cm
Inglaterra, años 60.