Aparador White ¬Newton.
198x46x74cm.
Inglaterra, años 60.